Tel: +30 210 74 71 000
Our Team

Antonis Toutoutzidakis

Founder & General Manager

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 001

EMAIL ADDRESS
a.toutoutzidakis@agribiz.gr

Joseph Kandarakis

Executive Manager & Senior Biocides Registration Manager

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 002

EMAIL ADDRESS
j.kandarakis@agribiz.gr

Krystallia Karagianidi

Registration & Administration Officer

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 003

EMAIL ADDRESS
kr.karagianidi@agribiz.gr

Olympia Kyriakopoulou

Regulatory Affairs Manager

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 005

EMAIL ADDRESS
o.kyriakopoulou@agribiz.gr

Argiro (Iro) Dede

Regulatory Affairs Associate

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 009

EMAIL ADDRESS
a.dede@agribiz.gr

Nasia Ioannidou

Regulatory Affairs Associate

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 006

EMAIL ADDRESS
n.ioannidou@agribiz.gr

Dimitris Iliadis

Regulatory Affairs Associate

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 009

EMAIL ADDRESS
d.iliadis@agribiz.gr

Anta Gerolimatou

Regulatory Affairs Associate

PHONE NUMBER
(+30) 210 74 71 007

EMAIL ADDRESS
a.gerolimatou@agribiz.gr

Our Team.Your Advandage.